นโยบายส่วนตัว AEsexy

นโยบายส่วนตัว AEsexy

นโยบายส่วนตัว AEsexy

นโยบายส่วนตัว AEsexy เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเราและจะดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเราเป็นอย่างดี ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังนั้น เราจึงมีนโยบายดังนี้:

1.การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น และเราจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อสนับสนุนในการซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้าเท่านั้น

2.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเฉพาะเพื่อแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเท่านั้น และเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า ยกเว้นกรณีที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือเทคโนโลยีปัจจุบัน

3.การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เราจะให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับพนักงานและบุคคลภายนอกในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เราจะใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจนกว่าจะไม่มีการใช้งานแล้ว หากกฎหมายในประเทศหรือตลาดกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลเป็นเวลานานกว่านี้ เราจะดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงการป้องกันข้อมูลไม่ให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า ยกเว้นกรณีที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือเทคโนโลยีปัจจุบัน หากต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะต้องได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อนทำการเปิดเผย

6.การปรับปรุงนโยบาย เราอาจปรับปรุงนโยบายส่วนตัวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราจะทำการประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือทางอีเมล์ที่ลูกค้าให้ไว้

โดยรวมแล้ว เรามีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือและมั่นคงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าในการใช้บริการของเรา หากมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ขอบคุณที่ให้ความสนใจและไว้วางใจในการบริการของเรา

เข้าสู่ระบบสมัคร
ae_sexy-365-logo
โปรโมชั่นติดต่อเรา
ปุ่ม-กดรับเครดิตฟรี-AE-Sexy